Coaching

Coaching De Boog
Afspraak maken
Coaching De Boog

De essentie van coaching is de gecoachte te helpen bij het zoeken naar antwoorden.

Iedereen heeft de antwoorden op zijn vragen zelf, maar heeft er wat hulp bij nodig deze te ontdekken. Hierin helpt en begeleidt de coach.

Hierin ligt een beetje het verschil met fysiotherapie, omdat er van de fysiotherapeut met diens kennis en kunde een oplossing gevraagd wordt voor een lichamelijk probleem. Het aandragen van oplossingen is niet wenselijk in coaching, omdat de gecoachte zelf moet gaan inzien wat wel en niet werkt.

 Een coach houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een persoon bij:

  •  het uitvoeren van complexe handelingen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het vinden van oplossingen voor problemen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Dit hoeft dus niet per se verband te houden met lichamelijke klachten, al is de laatste jaren aangetoond dat er vaak gedragspatronen ten grondslag liggen aan chronische pijnproblematiek. De “overbelaster”die maar niet rustiger aan kan doen ofde “onderbelaster” die bang is schade aan zijn lijf te berokkenen zijn veel voorkomende patronen bij mensen met aanhoudende pijn.

Regelmatig ligt de oplossing voor een (pijn)probleem in een verandering van gedrag of aanpak en coaching is een zinvolle stap in dit proces. Tijdens fysiotherapeutische behandelingen ontstaan vaak mooie persoonlijke gesprekken en het komt regelmatig voor dat blijkt dat mensen niet alleen vast zitten in hun nek, maar dat ze ook vastzitten in hun dagelijks leven. Een fysiotherapeutische behandeling van een half uur is dan niet toereikend om hier dieper op in te gaan.

Wellicht is dan een aantal coachingsessies een goede vervolgstap.

De Boog Fysiotherapie Noordwijk